Åtskillnad

Publicerad

Ett primtal är ett heltal större än 1 vars enda delare är 1 och talet självt.

  1. Kan du finna fem primtal och skriva dem i en rad så att differensen mellan de två på varandra följande talen i raden är lika?
  2. Kan du finna sex sådana primtal?

Av Paul Vaderlind

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor