Bussiga klubben

Publicerad

Hälften av passagerarna som steg på en tom buss intog sittplatser. Vid nästa hållplats ökade antalet passagerare med 12 procent. Hur många passagerare steg på bussen i början om en buss inte kan ha fler än 80 passagerare?

Facit här

Facit KOLLEKTIVT 1803

Lösning: I början steg ett jämnt antal, 2n, passagerare på bussen. Antalet ökade med 12 %, till 2n • 112/100 = n • 56/25 passagerare. Följaktligen är n delbart med 25. Samtidigt är n • 56/25 högst lika med 80, alltså n = 25. Svaret är 50 passagerare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor