Mångarmat

Publicerad
Havens fasor var många i äldre tider.
Bild: Istock

1. I forna tider trodde man att det fanns ett ofantligt bläckfiskliknande havsvidunder som drog ned hela fartyg i havsdjupet. Vad kallades det?

A. Racken
B. Kraggen
C. Lacken
D. Takeln
E. Kraken

2. Vad är konkyliologi?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor