Våra utsläpp mörkar minskad solaktivitet

Jag har hört att solens aktivitet enligt brittiska forskare förutspås sjunka cirka 2020–2040, vilket skulle kunna leda till en mindre istid. Är detta en skröna eller finns det vetenskapliga belägg?

/Claes Corlin

Publicerad

Bild: Istock

Uppgiften baseras troligen på uttalanden av Valentina Zharkova vid brittiska University of Northumbria. Hon har förutspått att solaktiviteten skulle minska under de nästkommande årtiondena, till en nivå som känns igen från delar av 1600-talet och 1700-talet – ett så kallat Maunder minimum, som kännetecknades av få solfläckar. Då hade Europa kalla vintrar. Det globala klimatet påverkades däremot inte lika mycket.

Andra forskare är inte lika övertygade om vare sig förutsägelsen eller att en sådan låg solaktivitet skulle ge en bestämd klimateffekt. Zharkova har själv inte forskat om klimateffekten av låg solaktivitet. Men det finns andra studier som visar att en så pass låg solaktivitet tillfälligt skulle kunna sänka jordens medeltemperatur med ett par tiondels grader. Detta skulle dock gott och väl överträffas av den pågående globala uppvärmningen på grund av växthusgasutsläpp. Även om utsläppen skulle gå ner mot noll beräknas jorden bli minst en grad varmare under 2000-talet, och om utsläppen ligger kvar på oförändrad nivå beräknas uppvärmningen bli uppemot 3–4 grader.

Solaktiviteten har en bevisad effekt på jordens klimat. Men den variation som det handlar om är inte så stor att det skulle bli markant kallare på jorden här, och än mindre att den globala uppvärmningen skulle motverkas i ett längre perspektiv. Själva förutsägelsen om så pass minskad solaktivitet den närmaste tiden anses också generellt som mycket osäker.

 /Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor