Hjärnbruk 1806: Plasticitet

Publicerad

1 | Den första plasten som tillverkades i industriell skala och inte var eldfarlig patenterades av en belgisk kemist 1908 och döptes efter hans namn. Vad kallades den?

2 | Vilket av följande är inte en plast?

A: ABS

B: ECU

C: EPS

D: PVC

E: PET

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor