Vintergatans karta uppdateras

Publicerad
Den nya kartan över Vintergatan innehåller detaljerad information om 500 gånger fler stjärnor än den tidigare versionen.
Bild: ESA/Gaia/DPAC, A. Moitinho / A. F. Silva / M. Barros / C. Barata, University of Lisbon, Portugal; H. Savietto, Fork Research, Portugal.

Det här är inte ett fotografi, utan en karta över det uppmätta ljuset från 1,7 miljarder stjärnor. Det är det största och mest noggranna kartläggningsprojektet för Vintergatan, med svenska forskare i flera nyckelroller. Kartan bygger på den nya uppsättning data som nu har gjorts tillgänglig från Gaia-projektet.

Många astronomer har ivrigt väntat på data från den nya Gaia-katalogen. Utöver ljusmätningar innehåller den positioner, rörelser och avstånd för en miljard av de stjärnor som har studerats. Det kan jämföras med två miljoner, i den första kartan som släpptes 2016. Nu har forskarna möjlighet att göra helt nya studier av vår galax och dess historia.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor