Symbolladdat

Publicerad

I multiplikationsuppställningen ovan betyder varje kvadrat någon jämn siffra och varje triangel någon udda siffra. Inget tal börjar med siffran 0. Rekonstruera multiplikationen, alltså bestäm vilka siffror som gömmer sig bakom kvadraterna och trianglarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor