En salt sjö på vår grannplanet

Radarreflektioner visar att det finnsflytande vatten 1,5 kilometer under isen vid Mars södra polarkalott.

Publicerad
Illustration av Mars Express, som gång på gång har passerat samma område och skickat radarsignaler mot marken. Den infällda bilden visar radarekot, där blått är starkast.
Bild: USGS Astrogeology Scie nce Center, Arizona State University, INAF.

Vi vet att det finns flytande vatten på flera platser under Antarktis glaciäris, här på jorden. Enligt en gammal hypotes skulle det på motsvarande sätt kunna gömma sig vatten nedbäddat under isen på planeten Mars. Nu har en italiensk forskargrupp använt sig av radarmätningar från ett instrument på den europeiska sonden Mars Express, som kretsar runt Mars sedan 2003. Mätningarna visar att det finns en reflekterande yta 1,5 kilometer under isen vid planetens sydpol. Forskarna tolkar sitt fynd som en ungefär 20 kilometer bred vattensamling.

Signalen stämmer överens med det radareko som enligt forskarna bör komma från en gränsyta mellan is och vatten, eller snarare mellan is och en blöt salthaltig lersörja. De har testat flera andra hypoteser om reflekterande material, men ingen av dem håller som förklaring.

Salter som finns i dammet på Mars yta sänker fryspunkten för vatten. Temperaturen beräknas vara nästan minus 70 grader Celsius. Saltet i kombination med det höga tryck som råder 1,5 kilometer under ytan håller vattnet flytande.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor