Främmande galax skickar hit en spökpartikel

Minst en av de gåtfulla partiklar som har fångats in vid Sydpolen uppstod troligen i en uppflammande galaxkärna i stjärnbilden Orion.

Publicerad
När en neutrino krockar med en atom inuti isen bildas en ny partikel, en myon, som sänder ut en kon av blått ljus (illustration).

Den stora partikelfångaren Icecube på Sydpolen har registrerat en neutrinopartikel med extremt hög energi som kom från det håll där en mycket ljusstark galaxkärna, en blazar, samtidigt flammade upp.

Det är första gången på drygt 40 år som en neutrino kan kopplas till en källa utanför solsystemet. Senaste gången det skedde, 1987, lyckades tre olika instrument fånga upp neutriner från en supernova.

Om det här kan upprepas blir neutriner ett viktigt verktyg för att förstå några av de allra våldsammaste processerna i universum.

Neutriner är partiklar utan elektrisk laddning och med försvinnande liten massa. De kallas ibland för ”spökpartiklar”, eftersom de växelverkar i så liten grad med den värld vi känner och därför är svåra att upptäcka.

Det har länge varit en gåta vilka mekanismer som kan accelerera partiklar till långt högre energi än de kan få i någon jordisk partikelaccelerator.

Tack vare att neutriners färd genom rymden inte påverkas av de kosmiska magnetfälten kan forskarna avgöra vilken riktning de kommer från. På så vis spårades denna neutrino till en riktning där rymdteleskopet Fermi upptäckte den kraftfulla blazaren. Den studerades sedan i olika våglängder med flera instrument.

En enda neutrino räcker tyvärr inte för att pröva detaljerna i olika modeller för neutrinobildning i blazarer, inte heller för att räkna ut hur många neutriner som bildas i förhållande till mängden ljus. För att få svar på sådana frågor fortsätter nu forskarna jakten på neutriner som kan kopplas ihop med astronomiska källor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor