Kräfta med klipp i klon

Text Bea Kazemi
Publicerad

Bild: Wikimedia

Den färgglada boxarräkan (Odontodactylus scyllarus) har bland världens mest komplexa ögon. Inte nog med det, den har det snabbaste slaget i hela världen!

Räkan äter snäckor, ostron och andra mollusker samt krabbor. Den har klubbformade klor som den ”boxar” eller klubbar bytena med. Den klipper till med en acceleration på …… g-krafter (102 000 m/s2) och en hastighet på …… m/s , vilket resulterar i att bytet träffas med en kraft på …… newton. Rörelsen är så snabb att vattnet ”kokar” och när bubblorna kollapsar bildas en tryckvåg som kan döda bytet även om slaget missar. Det bildas samtidigt …… (sonoluminiscens) och även extremt höga temperaturer på …… °C.

Fyll i luckorna med något av följande tre alternativ för varje lucka, i tur och ordning:

Text Bea Kazemi
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor