För den interstellära resenären

Publicerad

”Ett planeringsverktyg för optimister och hoppfulla resenärer” är överskriften för ett verktyg där du kan fylla i parametrar och få uträkningar av vad en resa nära ljusets hastighet skulle ge för restider och relativistisk tidsförkortning. Låt dig inte avskräckas av den föråldrade webbdesignen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor