Väl optimistiskt om bot mot depression

Text Oskar Alex
Publicerad

Edward Bullmores bok Den inflammerade hjärnan som nu kommit i svensk översättning, är en lättläst genomgång av forskningen kring huruvida inflammationer rent biologiskt skulle kunna påverka hjärnan och orsaka depression.

Teorin har ett visst stöd i vetenskapen, och om den verkligen stämmer skulle det på sikt kunna öppna upp för helt nya behandlingar av psykisk ohälsa – ett område där forskningen har stått relativt stilla de senaste 30 åren.

Ett omdöme på omslaget hävdar att det redan rör sig om en ”revolution på riktigt”, och Bullmore är mycket optimistisk, men jag menar att man bör vara försiktig med sådana ord.

Det finns exempelvis ännu ingen godkänd antiinflammatorisk behandling mot depression, och orsakssambandet är heller inte helt klarlagt.

Min känsla är snarare försiktig optimism, och att kopplingen inflammation och psykisk ohälsa absolut bör forskas vidare på. Och kan Den inflammerade hjärnan ge en knuff på vägen är det givetvis positivt.

Den inflammerade hjärnan

Edward Bullmore
Natur & Kultur

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor