Liv i rymden

Publicerad

Bild: Istock
 1. Ett jättelikt forskningsprojekt söker efter intelligent liv i rymden, bland annat genom att privatpersoner upplåter sina datorer för analys av de enorma mängder signaler som radioteleskop kontinuerligt fångar upp. Vad kallas projektet?
 2. För att planeter utanför vårt solsystem ska ha chans till liv bör de ligga inom den ”beboeliga zonen”. Vilka av följande förutsättningar gäller i en sådan? Flera alternativ kan vara rätt.
  1. Det finns vatten på planeten
  2. Planetaxeln lutar inte för mycket
  3. Solsystemet ligger en bra bit från galaxens mitt
  4. Det finns en hel del tyngre grundämnen i solsystemets stjärna
  5. Det finns ammoniak på planeten
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor