Mångsidighet

Publicerad

Tänk att du har en ”pyramid” med kvadratisk bas och alla kanter är lika långa. Dessutom har du en tetraeder vars alla kanter har samma längd som pyramidens. Trianglarna i pyramiden är alltså lika stora som trianglarna i tetraedern. Hur många sidor har den kropp som man får om man limmar ihop dessa två kroppar längs en av de triangulära sidorna?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor