Miniräkneexempel

Publicerad
  1. Vilket är nästa tal i serien?
    1 7 20 44 81 x
  2. Rita en miniräknardisplay med plats för bara tre tecken. Följande tal kan då ritas in på displayen. Vad har talen gemensamt? Finns fler tal med samma egenskaper? 659, 693, 833, 1333
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor