Partikelpar löser mysterium i kärnan

Publicerad
Illustration av hur kvarkar (pilar) och gluoner (spiraler) rör sig lugnare då neutroner och protoner bildar täta par i en atomkärna. 
Bild: DOE's Jefferson Lab

Atomkärnor är uppbyggda av protoner och neutroner. Protonen och neutronen består i sin tur av kvarkar och kraftpartiklar som kallas gluoner. När kvarkarna upptäcktes trodde fysiker att de skulle vara helt skyddade från påverkan inuti protonen eller neutronen. På 1980-talet upptäcktes dock att kvarkarna och gluonerna kan röra sig annorlunda i protoner och neutroner som är bundna i en atomkärna, jämfört med i helt fria protoner och neutroner.

 

Nu har forskarlaget bakom ett experiment som heter Clas listat ut att fenomenet beror på att en proton och en neutron bildar ett slags tätt par, som ändrar strukturen inuti dem. I sin rapport, som har publicerats i tidskriften Nature, skriver forskarna att den här kunskapen är viktig för att förstå vad som händer i atomkärnan. Det minskar risken att feltolka vissa experiment där man söker efter helt nya fysikfenomen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor