Testa ditt minne!

Saturnus ringar och gräsmattor – den som läste förra numret av Forskning & Framsteg extra noggrant har ett försprång när det gäller att klura ut svaren till följande nio frågor.

Publicerad
En genomsnittlig gräsmatta klipps upp till 20 gånger per år, vilket gör att den aldrig hinner blomma.
 1. Ordet ”axon” förekommer inom medicinen. Vad är ett axon?
  1. Ett slags förträngning i ett av hjärnans blodkärl
  2. Ett utskott från en nervcell
  3. Ärrvävnad i levern till följd av en infektion
  4. En upprepning av genetisk information i arvsmassan
 2. Självkörande bilar ”ser” omgivningen med olika sensorer, bland annat lidar. Vad är en lidar?
  1. En sensor som mäter trycket mot vägbanan
  2. En ljudsensor
  3. Ett slags ljusradar
  4. En kamera för vägmarkeringar
 3. Brexit innebär att Storbritannien även lämnar EU:s ramprogram för forskning. Vad heter det nuvarande ramprogrammet?
  1. Erasmus
  2. Horisont 2020
  3. Curie
  4. European Research 4.0
 4. I kvantmaterial kan det uppstå ett fenomen som kallas ”majoranafermion”. Vad är en fermion?
  1. Ett mönster som bildas av ett antal partiklars spinn
  2. En partikel med spinn 1/2, som till exempel elektronen
  3. En partikel som består av kvarkar
  4. En hastig urladdning av elektrisk spänning
 5. Saturnus ringar ser stora ut, men de innehåller mindre massa än en av planetens månar. Vad heter denna måne?
  1. Mimas
  2. Enceladus
  3. Ganymedes
  4. Jarnsaxa
 6. Vad kännetecknar en person som är pansexuell?
  1. En person som är sexuellt och känslomässigt attraherad av individer oavsett deras könsidentitet
  2. En person som attraheras av små sagoväsen med vingar
  3. En person som är sexuellt attraherad av personer som är geografiskt avlägsna
  4. En person som attraheras sexuellt och känslomässigt av sin egen spegelbild
 7. Hur stor del av ytan hos Sveriges grönaste stad är täckt av grönska?
  1. Närmare tre fjärdedelar
  2. Något mindre än hälften
  3. Exakt 23 procent
  4. Närmare 60 procent
 8. För 50 år sedan var Broströms och Bonniers de två rikaste familjerna i Sverige. Hur stor andel av BNP motsvarade deras förmögenheter?
  1. 2,7 respektive 4,3 procent
  2. 9,2 respektive 3,8 procent
  3. 0,18 respektive 0,14 procent
  4. 15,2 respektive 7,4 procent
 9. Här är fyra påståenden om gräsmattorna i våra städer. Ett av dem är felaktigt. Vilket?
  1. Gräsmattor förbättrar klimatet i städerna
  2. Andelen stadsmark som är täckt med gräsmatta har minskat i takt med att städerna har vuxit
  3. De kommunala inkomstskatterna blir tillsammans ungefär 700 miljarder kronor per år, vilket är ungefär 100 gånger mer än den årliga kostnaden för att sköta om alla kommunala gräsmattor i Sverige
  4. Fjärilar tycks föredra övergivna industritomter framför kortklippta gräsmattor
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor