Kul att kunna

Influensa på savannen och synktrotronljus! Läste du förra numret av F&F har du ett försprång när det gäller att hitta rätt svar på våra åtta kluriga frågor.

Publicerad
 1. Vissa forskare använder begreppet brandljud. Vad är det?
  1. Lätet från frökapslar som spricker i solen
  2. Kvardröjande svängningar i upphettad plåt
  3. Ett slags ärr i årsringen hos träd som överlevt en skogsbrand
  4. Fonetisk term som beskriver en typ av fräsande uttal
 2. En ny studie visar att sjakaler drabbas av influensa i oväntat hög utsträckning. Hur går det sannolikt till när de smittas?
  1. Elefanter nyser på dem
  2. Savannens nätter är kyliga
  3. De äter gärna döda sjöfåglar
  4. De bor tillsammans med smittade sorkar
 3. Vad går att utröna ur den typ av dna-profiler som polisen har använt i 20 år?
  1. Om en profil matchar en annan profil
  2. En persons hårfärg
  3. Benägenheten att begå brott
  4. Ålder och geografiskt ursprung
 4. Forskare har utvecklat ett nytt sätt att tillverka cannabinoider. Hur går det till?
  1. Odling i genförändrade granplantor
  2. Utvinning ur mjölk från genförändrade kor
  3. Jäsning av genförändrade jästceller
  4. Utvinning ur avloppsvatten
 5. Klimatkrisen har satt fart på diskussionerna om att manipulera jordens klimat på konstgjord väg. Vad kallas det?
  1. Artificial Climate Intelligence
  2. Planet Zero
  3. Geoengineering
  4. Tunnelling
 6. Vid det senaste parlamentsvalet i Estland röstade 44 procent på internet. När infördes möjligheten att e-rösta i Estland?
  1. 2005
  2. 2010
  3. 2015
  4. 2019
 7. När arkeologen Björn Nilsson och hans kolleger vid Lunds universitet använde synktrotronljus för att undersöka ett revben från en uroxe, som dog för 9 000 år sedan, upptäckte de något oväntat. Vad?
  1. En förpuppad insekt från samma tidsålder
  2. En bit av en människotand
  3. En pilspets av ben
  4. En förglasad stenbit
 8. Forskare vid Nasa visade nyligen upp en bild av två flygplan, fotograferade uppifrån. Vad är det sensationella med den?
  1. Den visar hur vingspetsarna hettas upp vid svängar
  2. Den visar de stötvågor som orsakar ljudbangar
  3. Man ser hur piloternas huvuden ändrar form vid överljudsfart
  4. Fotografen lyckades fånga en artificiell blixtbildning
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor