Ett unikt mikroskop i Göteborg

En koloss på fem ton ska ge forskarna på Chalmers tekniska högskola en skarpare bild av enskilda atomer.

Publicerad

Bild: Mia Halleröd Palmgren

Efter närmare ett år av installation och justering har ett specialbyggt mikroskop invigts på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Mikroskopet – som väger hela fem ton – är det enda av sitt slag i världen och gör det möjligt att studera och kontrollera enskilda atomer med högre precision än vad som tidigare har varit möjligt.

– Det öppnar helt nya dörrar för material- och nanovetenskapen, säger Eva Olsson, professor i fysik på Chalmers.

Mikroskopet har redan utnyttjats för att studera atomstrukturen i ett nytt katodmaterial i grafen för en ny typ av batteri, som ska baseras på svavel i stället för litium.

– Vi använder det också för att utveckla nya solcellsmaterial, säger Eva Olsson.

Förutom studier av material i atomskala kan mikroskopet användas för att direkt koppla materialstrukturen till olika egenskaper. Med hjälp av inbyggd spektroskopi går det även att avgöra vilka atomerna är, hur de sitter ordnade och vilken roll defekter har för materialegenskaperna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor