Vargar som rymt från sina böcker

Här är fem citat där vargar förekommer i litteraturen. Kan du komma på varifrån citaten kommer – och vem som är författare?

Publicerad

Bild: Istock
  1. De tjöto av hunger och blodtörst. De blänkande tänderna voro färdiga att hugga in i mjukt människokött. Vargarna hoppade upp på Don Juan och hängde sig fast i seltyget.
  2. Henry skrattade trotsigt. ”Inte har jag farit den här vägen i sällskap med vargar förut, men nog har jag gått igenom en hel hop värre än så och ändå varit vid god hälsa. Det behövs mer än en flock av de där usla djuren för att göra kål på din vän Henry, min gubbe lilla.”
  3. ”Ja, var viss på, att jag ämnar behålla honom. Ligg stilla, lilla groda! O, du Mowgli – ty Mowgli, Grodan, skall du heta – den tid skall komma, då du skall jaga Shere Khan som han har jagat dig.”
  4. Här är Vargens gård av ris och stenrös, här ljöd Vargens tjutröst gäll och dolsk, här satt Ulva lilla, Vargens dotter, ludenbarmad, vanvettsögd och trolsk.
  5. Vargen ylar i nattens skog, han vill men kan inte sova. Hungern river hans vargabuk, och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg, kom inte hit, ungen min får du aldrig.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor