Fixa fisken!

Para ihop rätt huvud (ej skalenliga) med rätt fena – och namnge fisken. Välj bland följande arter: abborre, asp, harr, storspigg, torsk, stenbit, ruda, gös, gädda, braxen, mört, simpa, id, piggvar, sarv, faren.

Publicerad
Ryggfenor.
Bild: Michel Roggo, MYN / Paul van Hoof / NPL
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor