Små åkrar ger stor mångfald

Ju mindre desto bättre. Nästan så enkelt är det när det gäller biologisk mångfald i jordbruket. Små åkrar och varierade grödor gynnar vilda växter, småkryp och fåglar.

Publicerad
Det blir fler djur och växter kring små jordbruksfält eftersom avståndet blir kortare både till kantremsor och andra åkrar.
Bild: Istock

– Små fält ses ofta som ett hinder för rationellt jordbruk, men vi ser att de verkligen kan vara en nyckel för att bevara den biologiska mångfalden, säger Yann Clough, som är professor i miljövetenskap vid Lunds universitet och en av forskarna bakom en stor internationell studie som publicerats i tidskriften PNAS.

Jordbrukslandskap där fälten var i snitt en hektar hade ungefär 30 procent fler arter av fåglar, småkryp och växter, jämfört med landskap där fälten var i snitt fyra hektar. Detta gällde generellt för jordbruksmarken i 435 studerade kvadratkilometersrutor i Europa och Kanada. När åkrarna sedan blir större än sex hektar börjar artminskningen plana ut. Skillnaden mellan landskap med stora åkrar och jättestora åkrar är inte så stor, enligt Yann Clough.

Förklaringen är att fler djur, växter och fåglar kan leva på små fält eftersom de kan hitta allt de behöver på en mindre yta. Avståndet blir kortare både till kantremsorna och till andra åkrar. Forskarna förmodar att när en åker besprutas eller plöjs kan många småkryp förflytta sig till grässträngen i kanten eller till en åker intill. Men om avståndet blir för långt kommer en stor del att duka under på vägen.

Forskarna hoppas att resultaten ska ge effekter på jordbrukspolitiken, bland annat inom EU.

Slutsatserna är kanske inte oväntade men detta är den största studien i sitt slag och resultaten är tydliga. Kostnaden och bränsleförbrukningen blir visserligen högre när lantbrukare sköter mindre enheter men produktionen per kvadratmeter blir inte lägre. Den kan till och med öka i vissa fall tack vare bättre pollinering och färre skadedjur.

− Ofta blir skadeangrepp större på stora fält med bara en gröda, säger Yann Clough.

Läs mer i rapporten Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across agricultural regions

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor