Vad finns bortom universum?

Publicerad
Ändligt eller oändligt? Det är frågan.
Bild: Getty images

Kjell Olofsson, astrofysiker, Uppsala universitet svarar:

Vi vet inte om universum är ändligt eller oändligt men vad vi kan säga är att det är ofantligt stort. Vi ser bara en liten del av det totala universum. Vi ser så långt ut som det tagit ljuset med sin ändliga hastighet att färdas till oss. För varje sekund som går ser vi mer och mer av universum.

När det gäller denna typ av frågor ser man ofta missförstånd. Man vill gärna använda sig av någon begriplig analogi, som att universums expansion kan jämföras med en jäsande russindeg. Det som expanderar är själva rummet; galaxer och galaxhopar tvingas bara följa med på färden.

Observera att en gräns för universums storlek inte är samma sak som att det finns en kant där universum slutar. Ett klot har en yta av en viss storlek, ändå kan en myra gå oändligt länge på klotet utan att komma till en kant. På samma sätt kan rymden vara funtad så att den har en ändlig volym men aldrig tar slut.

Som ett direkt svar på din fråga kan jag säga att om något finns ”utanför” universum så tillhör det universum – gränsen har bara flyttats ut.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor