IVF-barn löper större risk att dö

I Sverige är det ovanligt att spädbarn dör. Men risken är större för barn som kommit till genom IVF-behandling än för barn skapade på det vanliga sättet.

Publicerad

Siffran kan låta oroväckande: 45 procent ökad risk att dö under första året för barn som kommit till genom in vitro-fertilisering, IVF.

– Men man ska komma ihåg att risken ändå är mycket liten, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, forskare i reproduktionsmedicin vid Karolinska institutet i Solna.

Sverige är ett av länderna i världen med lägst spädbarnsdödlighet, drygt två dödsfall per tusen födda. Så den absoluta risken är liten även för IVF-barn.

Det har länge varit känt att konstgjord befruktning medför en större sannolikhet att barn föds för tidigt, väger ovanligt lite och drabbas av missbildningar. Det beror delvis på att IVF kan leda till tvillingfödslar. Därför strävar läkare efter att använda tekniken så att de behandlade kvinnorna bara föder ett barn per graviditet.

Kenny Rodriguez-Wallberg och hennes medarbetare har analyserat data om över 2,8 miljoner barn som fötts i Sverige under en period på 30 år. Drygt 43 500 hade kommit till med hjälp av IVF.

Forskarna studerade enbart ensamfödda barn, inga flerbarnsfödslar. Trots det var förtida födsel vanligare bland IVF-barnen. Och deras dödsrisk var alltså 45 procent högre.

– De flesta dödsfallen inträffade under de första veckorna efter förlossningen. Efter ett år såg vi inga skillnader alls. Det är betryggande, säger Kenny Rodriguez-Wallberg.

Forskarna följde barnen ända upp till arton års ålder. De beskriver sina resultat i tidskriften Fertility and Sterility.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor