Kärlek till partnern kan bli kärlek till politiken

Att påbörja en romantisk relation är en av få saker som kan öka eller minska unga vuxnas politiska intresse, visar en ny svensk studie. Effekten försvinner dock när man gör slut.

Text Oskar Alex
Publicerad
Partner som är olika intresserade av politik försöker skapa balans och anpassa sig till varandra. Är de däremot lika intresserade förstärker de varandras intresse.
Bild: Getty Images

Sedan tidigare vet man att vuxnas intresse för politik förändras mycket lite över tid. Stora, snabba förändringar i graden av politiskt engagemang kan ske fram till ungefär 20-årsåldern då man upptäcker världen och skapar sig en uppfattning om den. Efter det kan visserligen partiet man röstar på variera under livet, men grundintresset för politik förblir i stort sett detsamma.

– Då blir man ju nyfiken. ”Är det ingenting som kan förändra det här?” säger Håkan Stattin, professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet.

En av hans hypoteser var att unga vuxna kan påverkas av det politiska intresset hos en romantisk partner, och att förändringen då sker snabbt. För att ta reda på det genomförde han tillsammans med sina kollegor en studie där 1300 svenskar mellan 20 och 26 års ålder fick svara på enkätfrågor med två års mellanrum.

Politiskt ointresserad vill matcha

En del var singlar eller i en relation vid båda tillfällen medan andra hade gjort slut eller träffat någon ny. Resultaten visade tydligt att partner med olika engagemang snabbt anpassar sig till varandra. Främst genom att den ointresserade försöker matcha den andre. I par där båda är intresserade förstärker man istället varandras intresse, till och med om man tycker helt ideologiskt olika.

– Människor anpassar sig alltså ganska snabbt. Den här studien var bara under två år och anpassningen var större än vad jag trodde att vi skulle se, säger Håkan Stattin.

Men effekten är ”elastisk”. Slutar man träffas återgår intresset till det man hade innan. Studien hittade dock inget stöd för att partner med olika engagemang var mer benägna att göra slut än par där man matchade varandra.

Nyckeln: närhet och samtal

Förklaringen till förändringen är enkel och logisk, säger Håkan Stattin. Partnern är i många fall den person man lever närmst och den man pratar med mest gällande vad som händer i livet, samhället och världen.

– Naturligtvis kan man även prata med arbetskompisar eller kursare. Men den där partnern, den kommer tillbaka, och tillbaka, och tillbaka, säger han.

Studien täcker inte in huruvida man som ung blir särskilt påverkad av en relation om det är ens första. Inte heller säger den något om personer som träffas långt senare i livet påverkar varandra lika mycket.

Vad kan kunskapen från er studie användas till i samhället, rent konkret?

– Ingenting. Inte ett smack. Det här är grundmurad grundkunskap. Det enda studien besvarar är: ”Kan någonting förändra hela den gedigna, cementliknande stabilitet som vi ser från 20-årsåldern?”. Här har du en kraft. Det kan finnas flera, men jag tvivlar på det.

Studien är publicerad i Journal of Youth Studies.

Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor