Blir luften renare med krukväxter?

Det är inte ovanligt att man får höra om krukväxters egenskap att skapa frisk och ren luft. Vissa krukväxter marknadsförs rent av som ”luftrenare”. Stämmer detta? Eller får vi acceptera att våra krukväxter inte är något mer än fina attiraljer?
/Gunnar

Publicerad
En sammanställning av krukväxters förmåga att ta upp flyktiga organiska ämnen ur luften visar att de inte är särskilt effektiva luftrenare.
Bild: Getty images

Svar av Aneta Wierzbicka, forskare i ergonomi och aerosolteknologi, koordinator för Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer, Lunds universitet

För att besvara denna fråga har forskare vid Drexel university, Philadelphia, USA, nyligen gjort en sammanställning av resultaten från tolv olika studier av andra forskare – sammanlagt 196 olika experiment. Samtliga gällde växters förmåga att ta upp flyktiga organiska ämnen ur luften – en typ av föroreningar som förekommer i inomhusluft.

Slutsatsen efter att ha läst deras genomgång är att krukväxter tyvärr inte är särskilt effektiva luftrenare, jämfört med normal ventilation. Växterna renar luften i någon mån, men det behövs någonstans mellan 10 och 1 000 krukväxter per kvadratmeter för ett resultat som motsvarar ventilation med 1 luftomsättning per timme. Minimum för svenska bostäder är 0,5 luftomsättning per timme.

Artikelförfattarna påpekar att krukväxter kan tänkas ha positiv inverkan av andra skäl, som att de är estetiskt tilltalande, förbättrar välbefinnande och därmed produktiviteten. Men de har även negativ påverkan genom att de själva släpper ut vissa flyktiga organiska föreningar samt kan bidra till problematiskt hög relativ luftfuktighet.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Forskarna nämner också en alternativ lösning som kan vara värd att forska mer om: så kallade bioväggar där luft leds förbi växters rotsystem. Det finns forskning som tyder på att växters förmåga att ta upp luftföroreningar snarare är knuten till rötternas ekosystem av mikroorganismer än till själva växten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor