Guldschakal sprider sig i Norden

Sveriges nästa nya däggdjur ser ut att bli guldschakal. Den väcker frågan om hur ska vi se på arter som expanderar på grund av klimatförändringar – är de införda och måste utrotas eller är de naturliga och ska värnas?

Publicerad

Guldschakal är en liten släkting till vargen som nu är på spridning norrut i Europa.
Bild: Getty images

Norge fick nyligen en ny däggdjursart, när sommarens bilder från en viltkamera nordost om Treriksröset analyserades. Där syntes en guldschakal, som har sitt ursprung i östra Medelhavsområdet och ser ut som en blandning av varg och räv. Guldschakalen är på spridning norrut i Europa, förmodligen till stor del på grund av ett varmare klimat. Den dök upp i Finland 2019 och orsakade stor politisk förvirring – var den en invasiv art som skulle skjutas bort så snart som möjligt eller en naturlig del av faunan som skulle värnas?

Finland har dåliga erfarenheter av invasiva arter, som mårdhund som hotar inhemska groddjur och fåglar. Än så länge har guldschakalen inte rapporterats som något hot mot den vilda faunan i de länder där den har etablerat sig. Den livnär sig framför allt på smådjur, fåglar och as, och är inget hot mot människor. Däremot kan den ta får, enligt rapporter från Tyskland och Danmark.

Guldschakalen behandlas olika inom EU

EU-kommissionen slår fast att guldschakalen inte ska betraktas som en främmande art så länge den sprider sig själv, utan människans hjälp. Det är tillåtet att jaga den men bara så länge dess fortlevnad inte hotas. Olika europeiska länder hanterar guldschakalen på helt olika sätt, enligt en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Wildlife Research. Exempelvis får arten jagas hela året i Ungern medan den är strikt skyddad i Italien.

Norge är inte bunden av några EU-direktiv och där pågår en debatt om hur man ska se på guldschakalen.

− Myndigheterna verkar nu ha enats om att vi inte ska betrakta den som invasiv. Men hur vi ska hantera den är fortfarande en öppen fråga, säger John Linell på det norska forskningsinstitutet NINA.

Guldschakalen kan redan finnas i Sverige

Även svenska Naturvårdsverket kommer snart att behöva ta ställning till frågan. Det är inte omöjligt att guldschakalen redan är här, enligt Henrik Lange som är handläggare på myndigheten. Men även om den har tagit sig hit för egen maskin är det inte givet att den kommer att välkomnas med öppna armar.

− I synnerhet inte om den riskerar att konkurrera med de fjällrävar som vi nu med stora ansträngningar lyckats få tillbaka till något som närmar sig livskraftiga bestånd, säger Henrik Lange.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor