Slukas allt av svarta hål?

Svarta hål suger ju in allt i sin närhet. Vad händer när alla svarta hål slukat allt runt omkring sig och det enda som återstår är ett antal svarta hål? Kommer dessa att samlas i en punkt och universum starta om? Har någon lanserat en dylik teori? Annars så får ni en gratis av mig.

/Arne Nilsson, Sollentuna

Publicerad
Nej, svarta hål suger inte in allt i sin omgivning tills inget av universum finns kvar. I stället är det en mycket liten radie som berörs av det svarta hålets dragningskraft.
Bild: Getty images

Det är en vanlig missuppfattning att svarta hål suger in allt i sin närhet. I själva verket är det bara om man kommer väldigt nära deras så kallade Schwarzschildradie som ovanliga fenomen inträffar. Om solen (vilket inte kan hända) plötsligt skulle krympa till ett roterande svart hål så skulle jorden och resten av solsystemets planeter, månar, asteroider och kometer fortsätta precis som vanligt i sina banor. Solens Schwarzschildradie skulle i ett sådant scenario inte vara större än knappt 3 kilometer.

Eftersom universum expanderar och avstånden mellan galaxhopar ständigt växer kommer aldrig de svarta hålen i det vi kan se av universum att samlas och smälta samman i någon större utsträckning. Däremot händer det inom galaxer att två svarta hål kommer för nära varandra och smälter samman. En rad sådana kollisioner har de senaste åren registrerats i de gravitationsvågsexperiment som ledde till Nobelpriset i fysik år 2017. Det är också vanligt att galaxer inom en galaxhop smälter samman – vi ser åtskilliga exempel på detta i alla riktningar. Då kan så småningom också de supermassiva svarta hålen som tycks finnas i centrum av alla större galaxer smälta samman. Detta händer dock mycket sällan och något sådant har ännu inte observerats.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor