Män över 50 jobbar mest övertid

De som har flest övertidstimmar i Sverige är män som passerat 50 år, sannolikt i en chefsposition. Det visar den årliga nationella SOM-undersökningen.

Text Oskar Alex
Publicerad

Allra mest övertid jobbar män som fyllt 65 år. Varför det ser ut så är dock oklart, och kräver vidare forskning.
Bild: Getty images

Män som närmar sig pensionsåldern gör allt annat än att trappa ned på arbetstiden. Det visar en ny svensk studie, där manliga femtioplussare är de som jobbar mest övertid, generellt sett. Det gäller i synnerhet män som är äldre än 65 år.

Det kan röra sig om män i chefsposition, som av någon anledning jobbar allt mer trots att några av dem redan passerat pensionsåldern, tror Elias Johannesson som forskar vid Högskolan Väst och är studiens författare. Varför det ser ut så är dock en gåta, säger han.

– Är det att de identifierar sig så pass starkt med sin yrkesprofession? Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att man måste göra djupintervjuer för att få svar.

Elias Johannesson
Bild: Privat

Kvinnor vill arbeta mer (och mindre)

Studien ingår i forskarantologin Alltid måndag? publicerad av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. De 3 000 deltagarna i åldrarna 16 till 85 år svarade även på frågan om de ville jobba mer eller mindre. Kvinnor med småbarn ville arbeta mindre, medan kvinnor med både småbarn och äldre barn ville arbeta mer.

Resultaten tyder på att kvinnor gärna går ner i arbetstid när de får barn, men sedan vill komma ikapp och jobba mer när de anser sig klara med att skaffa barn, menar forskarna.

Men trots att viljan finns där visar studien att kvinnor har svårt att komma upp i arbetstid igen efter att de har bildat familj. Detta resultat får dock inte heller någon förklaring i studien, utan behöver forskas vidare på, säger Elias Johannesson.

– Vi vet att kvinnor oftast jobbar inom kommunal och statlig sektor. Vad finns det för mekanismer där som inte möjliggör deras väg tillbaks till en högre sysselsättningsgrad? Det är en jättespännande fråga.

Män uttryckte sällan en vilja att jobba vare sig mer eller mindre, oavsett om de hade barn eller inte. De jobbade även fler timmar än kvinnor, generellt sett. Bara en grupp män jobbade mindre än 40 timmar per vecka: de med barn både yngre och äldre än sex år. Män utan barn och män med barn som antingen var yngre eller äldre än sex år, jobbade 41 timmar i veckan eller mer.

Här går studien om kopplingen mellan arbetstid och kön att läsa i sin helhet.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor