Det här svarta hålet slukar mer än en sol om dagen

I en avlägsen galax finns det snabbast växande svarta hål som hittills upptäckts.

Publicerad

Med hjälp av Very Large Telescope (VLT) vid det europeiska sydobservatoriet ESO i Chile har astronomer visat att kvasaren J0529-4351 är den starkast lysande kvasar som upptäckts. Bilden illustrerar den heta skiva av materia som samlas kring ett supermassivt svart hål i mitten.
Bild: ESO/Andreas Kornmesser

Ljuset från kvasaren J0529-4351 har varit på väg mot oss i tolv miljarder år. En ny analys tyder på att det är den ljusstarkaste kvasaren som hittills har hittats.

En kvasar är en avlägsen galax som strålar ut oerhörda mängder energi. Eftersom kvasarer lyser så starkt går det att se dem på mycket stort avstånd. Det är ofta svårt att skilja mellan en kvasar och en mycket mer närbelägen stjärna, här i vår egen galax.

Skenet från kvasarer uppstår i materian som dras in mot ett supermassivt hål och bildar en kretsande skiva som hettas upp av friktionen. Gravitationsenergi från det svarta hålet omvandlas till värme och strålning, så ju större massa det har desto ljusstarkare kan kvasaren bli.

Supermassiv materiaslukare

När materia till slut har bromsats in kan det falla in i det svarta hålet och bli en del av det. Forskarnas beräkningar leder till slutsatsen att det svarta hålet i J0529-4351 är så glupskt att det varje dag sätter i sig en massa motsvarande lite mer än vår sols. Då har det dessutom redan en total massa motsvarande 17 miljarder solar.

Hittills finns omkring en miljon kända kvasarer i astronomiska kataloger, men det finns mycket mer att lära om dem. Forskare har fortfarande inte helt listat ut hur ett svart hål kan dra till sig så mycket massa i så hög takt tillräckligt länge för att det ska bli så stort som det i J0529-4351. Ytterligare studier ska göra noggrannare mätningar av det här svarta hålets massa och andra egenskaper.

Forskarna skriver också att denna kvasar kan passa bra för de långsiktiga planer som finns på att observera kvasarer upprepade gånger under tio års tid. På så vis vill de kunna följa universums expansion.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor