Annons

Äckel mäts bland annat med frågor om att gå på en offentlig toalett som luktar urin.

Bild: 
Istock

Äckelkänslor hos högern

Annons

Publicerad:

2018-03-01

En grupp försökspersoner fick i enkätform ta del av olika scenarier, till exempel att gå på en offentlig toalett som luktar starkt av främmande människors kiss eller att personen på sätet bredvid tar av sig skorna och luktar fotsvett.

– Försökspersonerna fick ranka hur äcklade de blev av sådana saker. Vi frågade även hur äcklad man var av lukten av sitt eget bajs. Svaren vägdes sedan ihop till ett äckelindex, säger Jonas Olofsson, forskare i psykologi vid Stockholms universitet.

Tidigare experiment med verkliga dofter har visat att de personer som uppger mer äckelkänslor i enkäter även äcklas mer av verkliga dofter, varför enkätsvaren bedöms som tillförlitliga. 

– Det visade sig att stort äckel inför kroppslukter var en bra indikation på människor som har högerauktoritära attityder. Detta kan troligen kopplas till att ett stabilt och oföränderligt samhälle förknippas med mindre smittorisk, säger Jonas Olofsson.

Ursprungligen var lukt och äckel något som skulle hålla oss friska. Det är evolutionärt gynnsamt att hålla sig borta från avföring och snor.

– Men i dag kan vissa människor bli äcklade av moraliska överträdelser eller vissa sexuella beteenden, säger Jonas Olofsson. Så det grundläggande äcklet har blivit en mer generell känsla som hänger ihop med hur man vill att samhället ska se ut.

– I USA kallas vänstern ibland för dirty hippies av högern, fortsätter Jonas Olofsson. Det finns en stereotyp om att högern är välkammad och har kostym medan vänstern har trasiga kläder. Och det finns ju även mer konservativ moral som handlar om just renhet och hygien. Så visst kan man se en politisk koppling kring dessa attityder.

Resultaten är publicerade i Royal Society Open Science.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.