App för covid-19 varnar för nya utbrott

En app där personer dagligen rapporterar symptom kan hjälpa till att upptäcka nya utbrott av covid-19 visar en ny brittisk-amerikansk studie. Samma teknik används av svenska forskare.

Publicerad
I appen, som lanserades i Sverige den 30 april, rapporterar användaren dagligen sin hälsostatus.
Bild: Lunds universitet

I ett internationellt samarbete, döpt till Coronavirus Pandemic Epidemiology Consortium, använder forskare en app för att lära sig mer om symptom och riskfaktorer bakom covid-19 samt för att kunna förutse nya utbrott. I appen rapporterar frivilliga användare sin hälsostatus dagligen. Den som känner sig krasslig får svara på frågor om en rad symtom som förknippas med sjukdomen, bland annat hosta, yrsel och nedsatt lukt- eller smaksinne.

Upptäcker tidigt utbrott av covid-19

Appen, Covid-19 Symptom Tracker, är utvecklad vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ sjukhus i London i samarbete med företaget ZOE Global. Den lanserades i Storbritannien och i USA i slutet av mars och har laddats ner av närmare tre miljoner användare. Den 30 april blev den tillgänglig i Sverige genom ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Nu visar en ny studie i Science  att data som samlats in genom appen verkar fungera för att upptäcka nya utbrott av covid-19 på ett tidigt stadium.

I södra Wales kunde de brittiska och amerikanska forskarna bakom studien se två toppar av smitta cirka en vecka innan informationen nådde sjukvården och hälsomyndigheterna. 

 

Kartan visar en uppskattning av andel av den vuxna befolkningen (20–69 år) med pågående symtom för covid-19 i Sverige och Storbritannien 10 maj 2020, baserad på rapporteringar via appen. Fler än 130 000 personer i Sverige deltar i forskningsstudien. Skillnaderna mellan länderna tror Paul Franks och hans kollegor beror på faktiska skillnader i förekomst av symtom på covid-19-infektioner. En annan förklaring är att deltagare i Sverige svarar annorlunda på frågorna eller att personer med symtom  i större utsträckning deltar i studien i Sverige jämfört med i Storbritannien. Forskarna följer upp.
Bild: Lunds universitet

Ger möjlighet att testa rätt patienter vid rätt tidpunkt

– Att i förväg få reda på att vården kommer att belastas med nya fall i en viss region är väldigt värdefull information, säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, som leder den svenska studien.

Då kan vården förstärkas och extra tester göras i området.

– Data från appen kan hjälpa vården att testa rätt patienter i rätt region vid rätt tidpunkt och på så sätt spara på resurserna. I Storbritannien har myndigheterna börjat använda appen på det här sättet, säger Paul Franks.

De dagliga hälsorapporterna från användarna hjälper också forskarna att förstå vilka symptom som är de mest typiska för covid-19-sjuka, något som används för att peka ut områden där smittan ökar.

– Den här typen av övervakning är också viktig för att se om och när det kommer en andra våg av smitta, säger Paul Franks.

Paul Franks betonar att  appen inte används för smittspårning och inte heller spårar hur användarna rör sig. Endast de två första siffrorna i postnumret används för att lokalisera deltagarna.

Forskarna har gett information till FHM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utvecklat en liknande tjänst för att spåra symptom hos befolkningen, men arbetet har tills vidare stoppats av Folkhälsomyndigheten. För SVT förklarar chefsepidemiologen Anders Tegnell att: ” Appar där man rapporterar in symptom är för ospecifikt, vi har den information vi behöver.”

Paul Franks säger att Folkhälsomyndigheten har fått information om projektet vid Lunds universitet.

– Jag har ännu inte hört något, men blir jag kontaktad skulle jag göra allt för att stödja dem i deras arbete.

Artikeln har uppdaterats med den första kartan som forskargruppen släppt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor