Annons

När honungsbiet har hittat en bra källa till mat berättar hon för hela gänget med en dans hur långt maten finns.

Dansande bin avslöjar matbrist på landsbygden

Att vara honungsbi på vischan är inte så enkelt som man kan tro. Det är lättare för bina att hitta blommor i centrala London än vad det är på landsbygden, enligt en ny studie.

Annons

Publicerad:

2021-10-12

När ett honungsbi återvänder till bikupan med mat utför biet en liten dans. I dansen upprepas åtta rörelser på bikakan. Dansens längd berättar för andra bin hur långt de ska flyga för att hitta samma mat. Vinkeln berättar vilken riktning de ska ta.

– Bidansen är förmodligen den mest häpnadsväckande kommunikationsform som finns i djurriket. Den dekrypterades för nästan hundra år sedan, men vi lär oss fortfarande mer om den. Inget annat djur kan berätta för forskare var det har varit någonstans, så det här är ett fantastiskt verktyg, säger Elli Leadbeater, professor i ekologi och evolution vid Royal Holloway university.

Efterlyser fler vildblommor

I en ny studie har hon och hennes kollegor i ett brittiskt forskarlag studerat bidanser hos både stadsbin och landsbygdsbin. De avkodade sedan dessa danser och kartlade var bina hade varit. I genomsnitt behövde bin i tätorter flyga 492 meter för att hitta mat, medan landsbygdsbina tvingades flyga 743 meter. Studien om bina är publicerad i tidskriften Journal of Applied Ecology och arbetet leddes av Ash Samuelson.

– I städer finns parker, trädgårdar och kolonilotter som erbjuder en mängd olika foder året om. Vår studie visar att detta är tillräckligt för att bina enklare ska hitta blommor än i landsbygdsområdena vi studerade. Det är ganska förvånande, med tanke på att de urbana bikuporna stod mitt i centrala London. Det belyser verkligen bristen på foder som finns för pollinatörer i intensivt odlade områden, säger Elli Leadbeater.

Forskarna efterlyser fler vildblommor i jordbruksområden. Totalt undersökte de över 2 800 bidanser från 20 honungsbikolonier och det fanns inga skillnader i kvaliteten hos den insamlade nektaren mellan stads- och jordbruksområden. Därmed kan forskarna utesluta tanken att bina i jordbruksområden medvetet skulle flyga längre för att nå avlägsna, men överlägsna, matkällor.

Ska undersöka gifter

Nästa steg för forskarna är att jämföra halterna av bekämpningsmedel i nektar och pollen. Även här ska stadsbin ställas mot kusinerna från landet.

– Vi vet att exponering för insektsmedel och andra bekämpningsmedel kan vara ett stort problem i jordbruksområden, men vi vet mycket mindre om hur människor använder sådana produkter i sina trädgårdar, säger Elli Leadbeater.

”Den täta gröna staden är mest hållbar”

Det bästa för både miljön och vår egen hälsa är om vi bor i täta städer med mycket grönska.

2021-10-11

Kupor löser INTE vildbinas kris

Att hjälpa bina genom att sätta upp bikupor kan göra mer skada än nytta.

2021-06-03

Naturens mattesnillen – så räknar djur

Att kunna skilja på ett eller två kan vara livsavgörande.

2020-10-15

Varning för bråk vid bikupan

Hur påverkas den vilda insektsfaunan av bikupor?

2019-08-15

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.