Annons

Oljeplatform Nordsjön

Metan har också naturliga källor, så som våtmarker, men de mänskliga källorna är större. Av de mänskliga metanutsläppen kommer ungefär en tredjedel från olje- och gasutvinning och en tredjedel från köttindustrin.  

Bild: 
iStock

Dubbla metanutsläpp avslöjade i Nordsjön

Olje- och gasplattformar i Nordsjön läcker dubbelt så mycket metangas som de rapporterar. Det såg forskare vid amerikanska Princeton university när de utrustade fiskebåtar med instrument för att mäta metanutsläppen kring plattformarna. 

Annons

Publicerad:

2019-09-26

Under en 20-årsperiod värmer en metanmolekyl jorden 86 gånger mer än en koldioxidmolekyl, och metan är en nyckelfaktor för att hejda global uppvärmning, enligt studien som publicerats i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics.

En fjärdedel av den pågående uppvärmningen orsakas av metanutsläpp, och att minska dem skulle vara det snabbaste sättet att bromsa klimatförändringen, anser forskargruppen. 

Åtgärda läckagen är relativt billigt

Ungefär samma sak säger en annan forskargrupp vid samma universitet, som istället tittat på utsläpp från landbaserad gasutvinning i Pennsylvania. Här såg forskarna att 11 procent av gasbrunnarna stod för 77 procent av metanutsläppen. Att åtgärda de största läckagen skulle vara ett relativt billigt sätt att minska utsläppen kraftigt, enligt denna studie i tidskriften Environmental science and technology. 

Kort efter att studien av metanutsläpp till havs publicerades lade Trump-administrationen i USA fram ett kritiserat förslag om att minska restriktionerna för metanutsläpp. 

Här kan du läsa de två forskarstudierna:

Methane emissions from oil and gas platforms in the North Sea

Importance of Superemitter Natural Gas Well Pads in the Marcellus Shale

Denise Mauzerall

Denise Mauzerall

Denise Mauzerall, Princeton university, USA.

Bild: 
Sameer A. Khan/Fotobuddy

Mark Zondlo

Mark Zondlo

Mark Zondlo, Princeton university, USA.

Bild: 
David Kelly Crow

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.