Annons

Översvämningar drabbade 35 miljoner människor 2018. Det är nästan fyra gånger fler än antalet människor som drabbades av torka samma år.

Bild: 
istock

Dystra rekord i ny klimatrapport

Temperaturökningarna, koldioxidutsläppen och havsnivåhöjningarna satte många nya rekord förra året. Det framgår av en rapport från Meteorologiska världsorganisationen, WMO.

Den globala medeltemperaturen förra året var 0,99 grader högre än medelvärdet för perioden 1850–1900 (ett referensvärde som kallas ”den förindustriella baslinjen”). År 2018 var lite kallare än 2016 och 2017 Det beror på att väderfenomenet La Nina kylde klimatet. Sammantaget är perioden 2015–2018 den varmaste som uppmätts sedan mitten av 1800-talet.

En rad europeiska länder satte rekord i höga årsmedeltemperaturer 2018. Några exempel är Frankrike, Tjeckien, Tyskland och Ungern. Även om Sveriges årsmedeltemperatur var något lägre än de förgående årens så blev sommaren rekordvarm på många håll i landet, bland annat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, som också hade sin torraste sommar sedan 1748.

Enligt WMO-rapporten verkar det som att koldioxidutsläppen från fossila källor var rekordhöga 2018: 36,9 miljarder ton. Beräkningarna är dock preliminära, de slutgiltiga publiceras senare i år.

En god nyhet är att hålet i ozonlagret över Antarktis var ovanligt litet förra året. Det beror sannolikt på att förbudet mot vissa ozonnedbrytande substanser, som trädde i kraft 1989, börjar ge effekt.

Havsnivåerna fortsätter att stiga i allt snabbare takt. Den globala genomsnittliga höjningen var 3,7 millimeter förra året, även det ett nytt rekord. Höjningarna beror framförallt på smältande ismassor. Utbredningen av Arktis havsisar var långt under medelvärdet 2018.

Det norra halvklotet hade 74 tropiska cykloner förra året. Det är långt över genomsnittet, som ligger runt 60 stycken. På södra halvklotet inträffade ett 20-tal tropiska cykloner, ett normalt antal.  

Ungefär 35 miljoner människor drabbades av översvämningar. Dryg nio miljoner drabbades av torka, bland annat i Kenya, Afghanistan och Centralamerika. Åtminstone två miljoner människor tvingades att lämna sina hem till följd av extrema väderfenomen.

Förenta nationernas klimatpanel, IPCC, släpper klimatrapporter ungefär var 6:e år. WMO däremot, som också är del av FN, släpper årliga rapporter. De är förhållandevis lättlästa och har ett hanterbart omfång – cirka 40 sidor, till skillnad från IPCC:s rapporter som är på 150 sidor. WMO:s rapporter rekommenderas till alla som vill förkovra sig i statistik om väder och i fakta om människans klimatpåverkan.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: