Effektivare sätt att vaccinera mot tuberkulos

Sedan nästan 80 år ges så kallat BCG-vaccin mot tuberkulos i stor skala, men det ger inget effektivt skydd. Nya rön tyder på att effekten ökar om det ges direkt i blodet.

Publicerad
Vaccin mot tuberkulos, BCG, ingår i vaccinationsprogrammet i många länder. I Sverige ges det sedan 1970-talet främst till barn i vissa grupper eller inför resor.
Bild: Getty Images

Globalt avlider fler människor i tuberkulos än i någon annan infektionssjukdom trots att majoriteten av alla människor är vaccinerade – enligt Världshälsoorganisationen WHO blir närmare 80 procent av alla barn vaccinerade i de länder där vaccinet ingår i vaccinationsprogrammet. Orsaken är att det vaccin som används, Bacille Calmette-Guérlin, BCG, inte skyddar så bra.

3D PET-bilder av lungorna på makakapor visar graden av inflammation (rött och gult). I undre raden visas apor som fått vaccin intravenöst, i den övre de som fått vaccin så som det ges i dag, under huden.
Bild: JoAnne Flynn, Alexander White, Pauline Maiello och Mario Roederer

– Vaccinet är världens mest använda vaccin och väldigt säkert, men inte tillräckligt effektivt för att hindra att tuberkulos sprids. Det är ändå bra att det används eftersom man har sett en allmänt skyddande effekt mot barnadödlighet i andra infektionssjukdomar, säger Maria Lerm, professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet.

Annan mekanism vid BCG-vaccinering

I dag ges BCG-vaccin under huden. Detta vaccin, som består av hela, levande bakterier, ska skapa ett minne hos immunförsvaret, som sedan är redo när den bakterie som verkligen orsakar tuberkulos, Mycobacterium tuberculosis, dyker upp. Detta slags immunförsvar kallas förvärvat, eftersom kroppen behöver träffa på smittämnet för att sedan kunna känna igen det.

Men för två år sedan visades i tidskriften Cell att vid BCG-vaccin var en annan del av immunsystemet viktigare. När forskarna gav vaccinet till möss direkt i blodet reagerade immuncellerna på ett lite annat vis och när mössen sedan utsattes för tuberkulossmitta hade de bra skydd. Begreppet ”trained immunity” myntades, ungefär ”utbildad immunitet” på svenska.

– Detta är en helt annan mekanism för aktivering av immunförsvaret än den klassiska för vaccin. Vår forskargrupp har i en studie i Scientific Report visat att skyddet kan kopplas till epigenetiska förändringar, framför allt metyleringar, som är speciella kemiska förändringar i immuncellernas arvsmassa, säger Maria Lerm.

Vaccin direkt i blodet skyddar apor bättre

I en ny studie som publiceras i tidskriften Nature har amerikanska forskare undersökt olika sätt att ge vaccinet till makak-apor, som är mer lika oss än vad möss är. De fick vaccin under huden, inandat som ånga, dessa båda varianter ihop, och så vaccin direkt i blodet. Ett halvår senare utsattes de för tuberkulossmitta och resultatet var slående. Alla apor som fått vaccin under huden blev sjuka, och även de som inhalerat vaccin. Men bland de som fått vaccin i blodet syntes nästan inga bakterier i lungorna och bara en apa fick allvarlig lunginflammation. De fick dock biverkningar, i form av övergående lunginflammation. 

– Vi testar nu om lägre doser BCG för att se om effekten blir densamma, men med mindre biverkningar. Och min kollega Dr Seder hoppas kunna testa säkerhet och immunologiskt skydd hos människor inom några år, säger professor JoAnne Flynn, verksam vid University of Pittsburgh School of Medicine, och ledare för studien.

Långt kvar till människotester

Men det ligger långt fram i tiden att i grunden förändra hur vaccinet ska ges till människor, något som Maria Lerm stöder.

– Det finns risker med att ge BCG-vaccin, som består av försvagade men inte döda bakterier, direkt i blodet, eftersom bakterierna – på gott och ont – kan få en helt annan spridning än om de ges under huden. Det behövs fler studier för att verkligen visa vad som fungerar bäst på människor, säger hon.

Hon forskar själv om nya vacciner mot tuberkulos och arbetar med en helt ny variant.

– Det är inte levande BCG utan en annan formula och vi kommer i ett första steg att prova med att ge det som inandat vaccin, så det hamnar direkt i lungan, säger Maria Lerm.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor