Annons

Översvämning i Dhaka, Bangladesh.

Bild: 
Getty Images

Fler bor i översvämningsområden

Befolkningen ökar snabbare än genomsnittet i översvämningsdrabbade områden, visar en studie i tidskriften Nature.

Annons

Publicerad:

2021-08-10

Trots att klimatförändringarna ökar risken för översvämningar så bosätter sig allt fler i översvämningsdrabbade områden. Det visar beräkningar baserade på satellitbilder som publicerats i tidskriften Nature.

Forskarna vid bland annat University of Michigan, USA, har analyserat 913 översvämningar i 169 länder mellan år 2000 och 2018. Under åren 2000 till 2015 ökade befolkningen i dessa områden med uppskattningsvis så mycket som 86 miljoner. Det är en befolkningsökning på 34 procent, att jämföra med den genomsnittliga befolkningsökningen på jorden som samma period uppgick till 18 procent.

Forskarna tror att trenden kommer att fortsätta då allt fler områden drabbas av översvämningar, något som även den internationella klimatpanelen IPCC slagit fast i sin nya klimatrapport. Snabbast ökar befolkningen i översvämningsdrabbade områden i södra Afrika och Asien.

I de länder som markerats med orange och rosa på kartan väntas en högre andel av befolkningen att drabbas översvämningar fram till 2030. Orangea områden är redan i dag hårt drabbade. Det gäller även gula områden men där väntas inte samma ökning enligt forskarnas modeller. Blått betyder små framtida förändringar av andelen av befolkningen som bor på översvämningsdrabbade platser.

Bild: 
Cloud to Street

Databasen över översvämningarna finns även tillgänglig via företaget Cloud to Street.

Forskare om rapporten: De värsta scenarierna mindre sannolika – men det är bråttom ändå

Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet, och har företrätt Sverige i FN:s klimatpanel IPC

2021-08-10

IPCC:s rapport varnar för dyster klimatutveckling

Mänsklig klimatpåverkan har med stor sannolikhet fått extremväder att bli vanligare och allvarligare.

2021-08-09

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.