Annons

Nya på F&F:s redaktion – forskarredaktören Lina Wennersten Bergner och hunden Buffy.

Bild: 
Sara Peterssohn

”Forskares perspektiv behövs i samhällsdiskussionen”

Lina Wennersten Bergner är ny forskarredaktör på Forskning & Framsteg. Hon ska både få fler forskare att själva skriva om sin forskning i tidningen, och ta emot debattinlägg från forskare.

Annons

1. | Vem är du?

– Jag är journalist med viss inriktning mot psykologi, kultur och språk. Jag har jobbat med såväl magasin som dagstidningar och de senaste åren har jag jobbat med omvärldsbevakning på Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar. Jag har också skrivit ett par fackböcker.

2. | Vad är det du ska göra som forskarredaktör på F&F?

– Det här är en nyinrättad tjänst som handlar om att stödja forskare att själva skriva i tidningen och på fof.se. Jag ska ägna mig åt humaniora och samhällsvetenskap och både jobba uppsökande, för att få forskare att kommentera dagsaktuella frågor, och ta emot propåer från forskare som vill skriva om sin forskning.

3. | Kan du berätta lite mer om den här satsningen?

– Det är ett treårigt projekt med stöd från Natur & Kultur och syftet är att få fler forskare att skriva för allmänheten. Per Snaprud är redaktör för forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik, medan jag kommer ha kontakt med forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

– Det handlar om att stödja den så kallade tredje uppgiften, högskolors och universitets uppgift att dela med sig av kunskap. Det är viktigt att det finns tillgång till vetenskapligt förankrad kunskap för att människor ska kunna bilda sig välgrundade uppfattningar om olika saker. Forskningens flora av perspektiv behövs för att nyansera diskussionerna.

4. | Hur gör man om man som forskare vill skriva i F&F?

– Då kontaktar man mig eller Per Snaprud med sin idé. Det är bra att göra det i ett tidigt stadium, jag vill gärna vara med från början i skrivprocessen.

5. | Varför behöver forskare hjälp att skriva?

– När det gäller att skriva för allmänheten kan forskare ibland behöva träna på att hitta kroken in i ett ämne. Varför är det här intressant? Man behöver våga välja vinkel – och våga välja bort saker. Allt kan inte täckas in i en text.

6. | Vad har du själv för relation till F&F?

– Jag är en trogen läsare och uppskattar tidningen mycket. Den har ett berättigat högt förtroende och det är en ynnest att få bidra i det redaktionella arbetet.

Forskning & Framstegs satsning på forskarredaktörer stöds av Stiftelsen Natur & Kultur.

Samarbete som ska motverka falska nyheter

Dagens samhällsdebatt visar behovet av tillgänglig forskningsbaserad kunskap.

2021-05-28

Välkommen Jonas Mattsson – ny chefredaktör på F&F

Jonas Mattsson, i dag chefredaktör på Modern Psykologi, blir ny vd och chefredaktör på Forskning & Framsteg i mar

2020-12-09

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.