Annons

Foto på en oljerigg i Nordsjön

Oljerigg. Fossila bränslen ska bort, om FNs klimatpanel får som den vill.

Bild: 
iStock

Forskningen visar att fossilfritt är enda utvägen

Det är nu det gäller om vi ska stå emot jordens globala uppvärmning. Så kan man kort sammanfatta den nyaste rapporten från FNs internationella klimatpanel, IPCC.

Annons

Publicerad:

2014-11-03

– Om vi vill begränsa uppvärmningen till två grader Celsius (vilket blir ändå över medelvärdet för den förindustriella temperaturen på jorden) måste vi minska utsläppen av växthusgaser med 40-70 procent, sade IPCC-ordföranden Rajendra Pachauri.

– Det innebär att vi bör gå över till helt fossilfria bränslen. Kanske behöver vi till och med ta ut överskottet av växthusgaserna, mest koldioxid, från jordens atmosfär.

Gör vi det inte kommer klimatet att förändras oåterkalleligt vilket hotar allt levande på jorden, menar panelen. Havsnivån höjs, extrema väder tilltar, oceanerna blir allt surare. Och så blir det varmare både i vattnet och luften. En del klimatforskare varnar för att redan två graders höjning av medeltemperaturen i atmosfären innebär katastrofala följder.

Nära 4 000 forskare står bakom den nya rapporten som sammanfattar resultaten från de senaste åren. Teoretiskt är det inte för sent än, men frågan är om det visar sig görligt i praktiken. I december 2015 kommer världens ledare att samlas i Paris för att diskutera de nödvändiga åtgärderna och ta fram ett bindande klimatavtal.

Rapportens viktigaste slutsatser är:

• människan ligger bakom den globala klimatuppvärmningen

• perioden 1983-2012 är den varmaste under de senaste 1 400 åren

• varmare klimat ger, förutom ökad temperatur, även höjda havsnivåer, surare havsvattnen, avsmältning av glaciärer och isarna i Arktis och sämre skördar på många håll på jorden

• om inget görs, kommer medeltemperaturen på jorden att öka mot slutet av seklet med fem grader från dagens 14 grader Celsius

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

En smärre korrigering: Det är inte helt korrekt att skriva ”perioden 1983-2012 är den varmaste under de senaste 1 400 åren” på norra halvklotet. Det är nämligen endast enligt IPCC ”very likely” (>90% säker) att de senaste 800 åren är det (det vill säga sedan den s.k. medeltida värmeperioden tog slut). Slutsatsen avseende de senaste 1400 åren anges endast vara ”likely” (>66% säker). Dock ska det tilläggas slutsatsen i själva verket mycket väl kan vara korrekt för flera tusen år men bristen på data gör det inte möjligt att uttala sig med någon säkerhet bortom 1400 år och med stor säkerhet bara de senaste 800 åren.

Anledningen till att det endast ”very likely” (>90% säker) att perioden 1983-2012 är den varmaste under de senaste 1400 åren på norra halvklotet hänger samman med att ett par temperaturrekonstruktioner (baserade på bl.a. trädringsserier, historiska data, droppstenar m.m.) indikerar, inom osäkerhetsintervallerna, lika höga temperaturer runt år 1000. Undertecknad har själv varit en av två forskare bakom en av dessa studier.