Invandrare brokigare än svenskar – när det gäller utbildningsnivå

Många högutbildade har invandrat till Sverige på senare år, men även många lågutbildade.

Publicerad

Var fjärde nyinvandrad till Sverige har inte gått ut gymnasiet. Samtidigt har över hälften av de invandrade en eftergymnasial utbildning, rapporterar SCB.

De har undersökt den drygt kvarts miljon vuxna människor (25–64 år), som invandrat till Sverige åren 2014–2017. Det visade sig att denna grupp alltså är mer heterogen än gruppen inrikes födda.

Omkring 28 procent av de inrikes födda har minst tre års eftergymnasial utbildning – till skillnad från 33 procent av de utrikes födda. Men samtidigt har bara 12 procent av de inrikes födda endast förgymnasial utbildning, medan siffran är 23 procent för de utrikes födda.

Människor från Tyskland och Kina utmärker sig

Detta visar att gruppen utrikes födda är betydligt mer brokig än den inrikes födda befolkningen, om man ser till utbildning. Invandrare från till exempel Tyskland och Kina utmärker sig som ovanligt högutbildade – omkring 70 procent har hög utbildning. Liknade siffror gäller även dem från USA, Indien och Finland. Det motsatta gäller invandrade från Somalia, Afghanistan och Eritrea, där mer än hälften inte har motsvarade gymnasieutbildning.

Alla dessa uppgifter gäller alltså gruppen 25–64 år, och utrikesfödda som kommit på senare år (2014–2017).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor