Annons

Konstnärlig lek betalar sig i karriären.

Bild: 
Istockphoto.

Kreativa barn blir framgångsrika vuxna

Konstnärligt skapande i unga år är kopplat till framgång som vuxen, också inom andra områden. Det visar forskare vid Michigan state university i USA.

Annons

Publicerad:

2014-01-10

Forskarna har studerat en grupp högpresterande studenter som tagit examen vid universitetet under åren 1990–95. Studenternas huvudämnen var det som på engelska förkortas STEM och innefattar vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik.

De som i vuxen ålder ägde egna företag, hade publicerat vetenskapliga artiklar eller tagit olika typer av patent, hade i unga år ägnat upp till åtta gånger mer tid åt konstnärliga aktiviteter än genomsnittet. 93 procent av de högpresterande studenterna hade någon gång under sin uppväxt fått musikalisk träning, medan bara 34 procent av andra vuxna rapporterade samma sak. De hade också i större utsträckning sysslat med teater, dans och kreativt skrivande i unga år. Dessutom visar studien att barn som ägnat sig mycket åt att bygga saker hade nästan 90 procents större chans att starta företag som vuxna.

Forskarna menar att sambandet kan bero på att konstnärliga aktiviteter uppmuntrar till tänkande utanför ramarna. Många av deltagarna sade sig som vuxna använda sina kreativa förmågor som lekfullhet, intuition och fantasi för att lösa komplexa problem inom sina respektive fält.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

7

Kommentarer

Samtidigt som jag inte direkt vill förneka vad dem kommit fram till, kan jag samtidigt inte hjälpa mig av att kritisera hur undersökningen blivit gjord.

"en grupp högpresterande studenter som tagit examen vid universitetet under åren 1990–95. Studenternas huvudämnen var det som på engelska förkortas STEM och innefattar vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik."

Jag menar är gruppen redan högpresterande och inom vetenskapliga ämnen, kan jag inte tycka det konstigt att de sedan också är framgångsrika senare livet. Att en majoritet sysslat med kreativa aktiviteter under deras barndom behöver inte nödvändigtvis betyda att det är detta som gjort dem framgångsrika.

Att de är högpresterande i tunga ämnen inom vetenskap, väcker misstanke om att de snarare har haft krävande föräldrar under sin uppväxt. Att bara säga att kreativa barn blir framgångsrika vuxna är därför att lura sina läsare då det är inte vad studien handlat om.

Samma perspektiv vore mer intressant om de faktiskt gick in på djupet genom bakvägen. Att titta på de samtliga vuxna som under deras barndom varit delaktiga i olika kreativa grupper, för att sedan se hur deras liv urartat sig.

Studien i fråga i sitt nuvarande stadie känns allt för simplicerad och resultatet blir då föga förvånande.

Jag håller med dig till fullo.

Det är ju alltid så att det går att komma fram till det man vill komma fram till även om det görs med vetenskapliga metoder. Vad som är tro och vad som är vetande kommer alltid att vara en delvis obesvarad fråga. I vilket fall som helst är det min tro att man den verbala kunskapen behöver balanseras mot en "ickeverbal", typ fritt skapande, för att vi ska få ett trivsamt samhälle att leva i. Vi behöver leka även som vuxna och om det sker i form av idrott eller kulturella aktiviteter är kanske underordnat men om jag åter igen får tro något så finns det kvaliteter i ett kulturellt utövande som inte finns inom det som är mest fysiskt betingat. Ett samhälle som sätter mätbarhet överest på prioriteringslistan skapar inte förutsättningar för mellanmänskliga möten och existentiella kvaliteter och detta är nog betydligt viktigare att förhålla sig till än vad vissa vetenskapliga undersökningar kommer fram till

Kreativa barn framgångsrika som vuxna?

Man skulle kunna säga att högpresterande vuxna var kreativa redan som barn

Jag tror så här att visst ärver man talanger men beroende på vilken "mylla" man växer upp i blommar dessa förmågor ut i olika utsträckning. Maskrosbarn visar dock att myllan inte alltid är avgörande.

MEN jag vill också bestämt hävda att resursbegränsningar (både räknat i pengar och material) bidrar till att göra barn/vuxna mer påhittiga = kreativa.

Kreativitet i vetenskaplig mening handlar inte om att ägna sig åt konstnärliga aktiviteter. Detta är att lura läsaren och missbruka benämningen kreativitet. Skärpning.