Annons

När vi får i oss feromoner så börjar vi ladda omgivningen sexuellt.

Bild: 
Istockphoto

Näsan styr blicken

Så påverkar feromoner hur vi ser andra.

Annons

Publicerad:

2014-06-18

När vi andas in feromoner förändras sättet vi tolkar kroppsrörelser. Det visar en studie, publicerad i Current biology, där deltagarna fick se på en film med så kallade point-light walkers, där allt är svart utom prickar som markerar kroppens olika leder.


Sedan tidigare vet man att det finns könsspecifika feromoner, som tas upp av näsan utan att vi känner någon lukt. När deltagarna fick sniffa på ett manligt feromon uppfattade heterosexuella kvinnor fotgängaren på filmen som mer maskulin, medan heteromännen inte märkte någon skillnad. På samma sätt tolkade heterosexuella män gestalten som mer feminin efter att de luktat på ett kvinnligt feromon.

Homosexuella män hade samma tolkningsmönster som heterosexuella kvinnor, medan lesbiska och bisexuella kvinnor landade i mitten av skalan.
Enligt forskarna är det här första gången som man kunnat bevisa att feromoner påverkar  vår visuella tolkning av världen ur ett sexuellt perspektiv.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Jag bedömer kvinnor efter deras fysiologiska företräden, främst ansiktets morfologi och kvinnlighet. Sedan bedömer jag dem efter kroppsliga egenskaper, på samma sätt som jag vet att de bedömer män.

Jag är måhända föråldrad.

Som jag tolkar artikeln så menar den att vi bedömer kvinnors (i det här fallet) fysiologiska företräden, såsom ansiktets morfologi och kvinnlighet, som mer kvinnliga om vi skulle lukta på feminint feromon än om vi inte skulle göra det.

Så vår undermedvetna tolkning av verkligheten som vi sedan bygger vår medvetna tolkning på ser då kvinnor som allmänt mer feminina, och vi uppfattar det vi attraheras av som mer attraktivt.

Det är väl känt att vi själva inte är särskilt klara över varför vi gör våra val. De parametrar du nämner - skulle jag själv räkna in som betydelsefulla (avseende ytlig attraktion). Men det är väl i sig inget skäla att räkna bort faktorer som uppenbarligen blivit belagda i försök?