Annons
Schematisk bild av kvarkar (punkter med en pil) och gluoner (spiraler) inuti en proton och en neutron som bildat par.

Inuti atomkärnor kan det bildas täta par av en neutron och en proton. Då påverkas kvarkarna (här visade som färgade prickar med en pil) och gluonerna (kraftpartiklar, ritade som spiraler) inuti neutronen och protonen, och rör sig lugnare än de gör i en fri neutron eller proton.

Bild: 
DOE's Jefferson Lab

Partikelpar löser mysterium i kärnan

Författare: 

Publicerad:

2019-03-15

Atomkärnor är uppbyggda av protoner och neutroner. Protonen och neutronen består i sin tur av kvarkar och kraftpartiklar som kallas gluoner. När kvarkarna upptäcktes trodde fysiker att de skulle vara helt skyddade från påverkan inuti protonen eller neutronen. På 1980-talet upptäcktes dock att kvarkarna och gluonerna kan röra sig annorlunda i protoner och neutroner som är bundna i en atomkärna, jämfört med i helt fria protoner och neutroner.

Nu har forskarlaget bakom ett experiment som heter Clas listat ut att fenomenet beror på att en proton och en neutron bildar en sorts tätt par, som ändrar strukturen inuti dem. I sin rapport, som har pubicerats i tidskriften Nature, skriver forskarna att den här kunskapen är viktig för att förstå vad som händer i atomkärnan. Det minskar risken att feltolka vissa experiment där man söker efter helt nya fysikfenomen.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: