Saltvatten flyter på Mars

Salt is gömmer sig under det röda stoftet som får vår grannplanet att skimra i rött. Isen tinar på somrarna och saltvatten rinner då nerför bergssluttningarna bara för att frysa återigen när hösten kommer.

Publicerad
Mörka stråk på Mars varierar med årstiderna och tros vara små saltvattenbäckar. I blått lyser förmodligen mineralen pyroxen.
Bild: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Upptäckten av flytande vatten på Mars gjordes av en ung forskarstuderande Lujendra Ojha och hans kollegor vid Georgia Institute of Technology. Ojha, som växte upp i Kathmandu i Nepal, upptäckte möjliga spår av saltvatten redan för fyra år sedan, då var han bara 21. Nu blev han världskänd när Nasa arrangerat en presskonferens kring den senaste upptäckten.

Med instrument på den amerikanska Orbitersonden studerade han smala mörka fåror som bildas på solbelysta slutningar och ökar i omfattning när temperaturen på Mars höjs till mellan –23 och +27 grader. Då är det som varmast på planeten, där temperaturen kan sjunka ner ända till –140 grader. I den kylan kan inte vatten flyta ens på Mars. Men vid lite högre temperaturer och med det låga atmosfäriska trycket kan saltvatten hålla sig flytande. Det är speciella salter, perklorater, som binder vattnet och bildar flytande saltlösningar.

Vatten tros ha varit nödvändigt för livets uppkomst på jorden, finns det då liv på Mars?

– Det är ytterst sannolikt, vi måste bara hitta det, sade upptäckaren Lujendra Ojha under presskonferensen.

Nu är det känt var det är värt att leta – det är fyra områden på planeten där de små salta bäckarna hittats.

– År 2020 sänder vi en sond till den röda planeten som ska hämta markprover tillbaka till jorden. Det är det säkraste sättet att hitta mikroorganismer, sade Michael Meyer som leder utforskning av Mars vid Nasa.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor