Självmordsturismen ökar

Efter en nedgång år 2009 reser allt fler människor till Schweiz för att avsluta sitt liv.

Publicerad

Schweiz saknar tydlig lagstiftning om dödshjälp, vilket har lett till att vissa mycket svårt sjuka människor i andra länder reser dit för att få hjälp att dö.

Schweiziska forskare har kartlagt alla så kallade självmordsturister mellan åren 2008 och 2012. De sammanlagt 611 personerna var mellan 23 och 97 år gamla. Två tredjedelar kom från Tyskland och Storbritannien, fem var svenska.

Andelen som led av neurologiska eller reumatiska sjukdomar, som inte är dödliga, var större än i tidigare studier.

Långsiktigt ökar antalet självmordsturister. Forskarna tror att den tillfälliga nedgången kan bero på medierapporter om en klinik som under våren år 2008 testade kvävning med helium. Metoden ledde till en långdragen död.

Standardpreparatet är pentobarbital, tidigare ett narkosmedel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor