Annons

Depression och ångest ligger bakom nio av tio sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i Sverige.

Bild: 
Istockphoto

Socialstyrelsen rekommenderar magnetbehandling

Socialstyrelsens uppdaterar riktlinjer för psykisk ohälsa. 

Annons

Publicerad:

2016-12-08

I dag kom remissversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

En av nyheterna är att rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, rekommenderas som alternativ för vuxna med medelsvår till svår depression. Metoden går ut på att delar av hjärnan stimuleras med en elektromagnet utanför huvudet. I de tidigare riktlinjerna från 2010 fanns transkraniell magnetstimulering med, men bara som en möjlighet inom ramen för kontrollerade studier. Men nu är forskningsstödet alltså mer gediget. I remissversionen skriver Socialstyrelsen att ett 50-tal patienter behandlas med metoden årligen i dag, men att de kunde vara många fler om det fanns fler kliniker och mer personal.


En annan nyhet är att mindfulnessbaserad kognitiv terapi rekommenderas för att förebygga återfall i depression. I övrigt återfinns de tidigare riktlinjernas fokus på kognitiv beteendeterapi, antidepressiva läkemedel och även interpersonell terapi.

Trots ökade kostnader – åtminstone initialt – för att de nya rekommendationerna ska kunna tillämpas, räknar Socialstyrelsen en samhällsvinst i form av lägre sjukskrivningstal.

Remisstiden för de nya riktlinjerna går ut den 31 mars 2017. Till hösten publiceras slutversionen av de nya riktlinjerna.

Läs om rTMS mot beroende här: Magnet ska stoppa suget

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1