Solen kapade åt sig Planet 9

Den nionde planeten i vårt solsystem – om den finns – har förmodligen en annan moderstjärna.

Publicerad
Planet 9 ska finnas längst bort i solsystemets utkanter. Till höger syns solen och den åttonde planetens – Neptunus – bana. Vintergatans band i bakgrunden.
Bild: Wikimedia

Ingen har ännu sett den nionde planeten, den ligger långt bortom åttan, Neptunus, bana. Därute kretsar även Pluto kring solen, men den har fått sälla sig till dvärgplaneterna som det finns flera av i planetsystemets utmarker. Just studier av dvärgplaneternas banor ger misstanke om att ytterligare en planet rör sig där borta, som är mycket större och tyngre än dvärgplaneterna. Den ska vara så långt bort att ett varv kring solen tar den 20 000 år. Var kommer den ifrån?

Kanske har solen snott med sig en planet från grannen, tror astronomen Alex Mustill från Lunds universitet. Med en datormodell kunde han och hans kollegor beräkna att solsystemets nionde planet kunde ha tillhört en annan sol i sin barndom.

Vårt solsystem föddes ur ett virvelmoln av gas och stoft för 4,5 miljarder år sedan. Men det var inte ensamt om att bildas då, för oftast bildas stjärnorna och deras följe i klump. Och då är de närmare varandra. Det var i ett sådant skede som planet nio hakade på vår sol.

– Vi har inga bilder på Planet 9. Ingen vet om den består av sten, is eller gas. Allt vi vet är att den är ungefär tio gånger tyngre än jorden, säger Alex Mustill.

Kommer Planet 9 utifrån så är den per definition en exoplanet, ett annat stjärnsystems barn.

– Det är nästan ironiskt att medan astronomer ofta hittar exoplaneter många hundra ljusår bort i andra solsystem, så har vi sannolikt en som gömmer sig på vår egen bakgård. Och i så fall är den nog den enda exoplaneten som vi skulle kunna nå med en rymdsond.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor