Annons

Meteoriter som faller ned mot jorden, några av dem ser ut som vattendroppar

I det unga solsystemet samlades protoner från solvinden på ytan av små stoftkorn i rymden. De reagerade med syreatomer och bildade vatten. En del av detta vatten från solvinden regnade ner på jorden i meteoriter.

Bild: 
University of Glasgow

Solvinden kan ha skapat en del av jordens vatten

Nya vattenmolekyler bildas där solvinden möter ytan på asteroider. Det kan vara nyckeln till att förstå varifrån vattnet kom till jorden.

Annons

Publicerad:

2021-12-02

Solvinden är den ström av laddade partiklar som sveper genom rymden från vår sol. Bland dessa partiklar finns protoner, som är enkla väteatomkärnor. När de krockar med ett gruskorn som innehåller syre kan vattenmolekyler bildas. Forskare från Australien, Storbritannien och USA har analyserat stoftkorn från en asteroid och kommit fram till att den här processen kan ha bidragit med en andel av jordens vatten.

Väteatomerna i vattnet ger ledtrådar till dess ursprung. Väte förekommer i flera olika isotoper: De flesta väteatomers kärna innehåller inga neutroner, medan deuterium (eller tungt väte) har en neutron i kärnan. I olika delar av solsystemet finns olika proportioner av deuterium och vanligt väte. Enligt den gängse modellen kom den största delen av vattnet till jorden genom ett bombardemang av asteroider och kometer som bildats längre ut i solsystemet, där det är kallt nog för flyktiga ämnen att frysa och bilda korn och klumpar.

Genom att jämföra halten av deuterium i världshaven med deuteriumhalten i olika asteroider och kometer, har forskare försökt hitta platser där andelen liknar den i jordens vatten. Vattnet måste ha kommit hit från olika källor, men det är svårt att hitta en blandning som stämmer.

– Många observationer visar en hög andel deuterium, exempelvis i meteoriter och havsvatten. Samtidigt vet vi att andelen är mycket lägre i jordens inre. Då måste man hitta någon källa som har en låg andel deuterium för att förklara observationerna, säger Martin Wieser, forskare på Institutet för rymdfysik, som har läst studien.

I det tidiga solsystemet kan det ha funnits många små stoftkorn, med stor yta i förhållande till sin volym, som blev kraftigt påverkade av solvinden. Om sådana korn klumpade ihop sig och föll ned på jorden var de en källa till vatten med vanligt, lätt väte.

Nästa: Venus

En rymdfarkost med solpaneler över en disig planet

Varför har Venus blivit så olik jorden, när de började ganska lika?

2021-06-14

Vatten på mars kan vara lera

Sammansatt bild. Sonden Mars Express ovanför planeten Mars södra polarområde. Färgkodade streck visar schematiskt radarreflektioner på ett avgränsat område.

Ett radareko som tolkades som ett tecken på en underjordisk sjö på Mars är kanske bara fryst lera.

2021-08-16

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.