Stjärnkarta avslöjar galaxens utveckling

Förra veckan släpptes en ny, tredimensionell karta över Vintergatan, baserad på den första omgången data från rymdsonden Gaia. Kartan sträcker sig tio gånger längre ut i universum än tidigare.

Publicerad
Från satelliten Gaia kommer mätningar av en miljard stjärnor i vår galax. (Det finns också ett mönster av bågar över bilden som är en rest av hur Gaias instrument sveper över himlen. Mönstret kommer att försvinna när mer mätningar kommer in.)
Bild: ESA/Gaia/DPAC

Med en färsk karta över mer än en miljard stjärnor kan astronomerna studera detaljer i vår galax. Gaia sändes ut i rymden 2013 och observationerna från det första året i rymden har nu bearbetats och är färdiga att användas.

I stjärnornas inre bildas nya grundämnen som sprids när de brunnit ut, och blir en del av nästa generation stjärnor. Detta har inte hänt i samma takt överallt, och andelen av olika grundämnen i stjärnorna varierar mellan olika områden. Det kan avslöja en del av de riktigt storskaliga dragen i galaxens utveckling. Uppsalaastronomen Ulrike Heiter är en av dem som förbereder sig för att titta närmare på just detta.

– En sak jag vill göra är att jämföra den kemiska sammansättningen av stjärnor nära solen med stjärnorna i en volym längre bort i galaxen.

För att kunna göra det behövs bra information om hur långt bort varje stjärna befinner sig. Avståndsmätningar finns för två miljoner av de stjärnor som ingår i Gaia-kartan.

– Från tidigare mätningar från rymdsonden Hipparcos fanns information om stjärnornas avstånd ut till över 300 ljusårs avstånd från oss, men med mätningarna från Gaia går det att nå tio gånger så långt ut.

Med tiden kommer det att bli ännu bättre. Än så länge finns bara data från Gaias första år i rymden, och mätningarna dras med en del brister. Men målet är att under fem års tid göra tillförlitliga mätningar av alla de över en miljard stjärnor som ingår i kartläggningen, och få avståndsbestämningar ända ut till 30 000 ljusårs avstånd — ungefär en tredjedel av hela galaxens diameter. Denna tredimensionella karta kommer att mångdubbla kunskapen om vår galax och bli oerhört viktig för forskningen under lång tid framöver.

– Data från Gaia kommer att användas i alla studier där man vill undersöka hur stjärnors egenskaper beror på deras position i galaxen, säger Ulrike Heiter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor