Stjärnkrock skapade tungt grundämne

Många tunga grundämnen förväntas ha uppstått i kollisioner mellan neutronstjärnor. Med hjälp av Webbteleskopet har forskare skymtat ett exempel på den här processen.

Publicerad

Den näst starkaste gammablixten som hittills har registrerats har beteckningen GRB 230307A, och markeras med en ring i bilden från Webbteleskopet. Blixten orsakades av en kilonova/makronova, slutet för två neutronstjärnor som kretsade allt närmare tills de föll in i varandra. I bilden syns också galaxen där neutronstjärnorna troligen bildats.
Bild: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Levan (IMAPP, Warw), A. Pagan (STScI)

En gammablixt är ett kort och kraftigt utbrott av gammastrålning, som kan uppstå i supernovor eller när neutronstjärnor krockar med varandra. I våras fångade rymdteleskopet Fermi den näst kraftfullaste gammablixt någonsin observerats, och den visade sig komma från en neutronstjärnekrock – ett fenomen som också kallas kilonova eller makronova.

Med hjälp av flera andra teleskop på jorden och i rymden har ett internationellt forskarlag studerat gammablixtens efterglöd. James Webb-teleskopet registrerade ett spektrum av infraröda våglängder där forskarna kunde urskilja ett avtryck som de tolkar som grundämnet tellur, med nummer 52 i det periodiska systemet.

Upptäckten är ett tecken på en mekanism som kallas r-processen då tidigare existerande atomkärnor fångar in flera neutroner i snabb följd, och på så vis omvandlas till tyngre grundämnen. Genom att studera fler makronovor vill forskare få en bättre förståelse för hur grundämnen tyngre än järn, sådana som inte kan bildas inuti stjärnor, uppstår och sprids i universum.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor